[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ubuntuLiveCD'sini denemek için www.gnoppix.org'i deneyebilirsiniz (0.8.2rc
sürümünü ubuntu bazlı)
Ayrıca CD'nin içinden açık kaynak yazılımlarının windows sürümleri
çıkıyor. (gimp,openoffice,AbiWord,PDFedit....)
Çok iyi hazırlanmış bir canlı cd.. (hd kurulumu yok)


On Thu, 4 Nov 2004 20:00:47 +0200, Mustafa Salih <master@iplikci.com> wrote:
> evet
> 
> 
> ----- Original Message -----
> From: "Bilgin Metin" <bilginx@boun.edu.tr>
> To: <debian-user-turkish@lists.debian.org>
> Cc: <debian-user-turkish@lists.debian.org>
> Sent: Thursday, November 04, 2004 4:50 PM
> Subject: ubuntu
> 
> > Merhaba,
> > ubuntu yu kurup deniyen var mi?
> > Bilgin
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org
> >
> >
> 
> 
> ---
> Outgoing mail is certified Virus Free.
> Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
> Version: 6.0.788 / Virus Database: 533 - Release Date: 01.11.2004
> 
> 
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
>Reply to: