[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ubuntuBen  denedim. gnome 2.8'yi de ilk orda denedim. Bence cok güzel, saf
gnome  . Ama sistem aracı hiç yok gibi. bir makinede x11 çalışmadı, ne
kadar uğraşsam düzeltemedim.


On Thu, 04 Nov 2004 16:50:00 +0200, Bilgin Metin <bilginx@boun.edu.tr> wrote:
> Merhaba,
> ubuntu yu kurup deniyen var mi?
> Bilgin
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
>Reply to: