[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian installer    Debian installer grafik arayüzden
çalışan bir kurulum
yardımcısı değil mi? Deneyen var
mı? www.debian.org tan baktığım
kadarıyla debian installer sid ile geliyor. Sarge
isoları veya net install dosyalarıyla
birlikte de geliyor mu? Teşekkürler.


		
__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail Address AutoComplete - You start. We finish.
http://promotions.yahoo.com/new_mail Reply to: