[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Goz hakkiOn Fri, 2004-03-19 at 13:29 +0000, bilginx@boun.edu.tr wrote:
> Su an sarge kullanan arkadaslara sesleniyorum. Eskiden vitrinleri seyereden
> insanlara esnaflar goz hakki der ve sattiklari urunlerden tattirirlarmis.
> Ben de goz hakki olarak su andaki listedeki arkadaslardan calisir durumda
> kendilerinin denedikleri bir sarge cd image'si istiyorum.

Neden unstable denemiyorsunuz? Uzunca bir süredir kullanıyorum, sorunsuz
olduğunu söyleyebilirim.
-- 
 __________
|     |
|     | Enver ALTIN (a.k.a. skyblue)
|     | Software developer, IT consultant
|  FRONT |
|==========| FrontSITE Bilgi Teknolojisi A.Ş.
|_____SITE_| http://www.frontsite.com.tr/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: