[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Kurulu bir paketten .deb oluşturmakTitle: Kurulu bir paketten .deb oluşturmak
Tamam yaptım , şöyle olması gerekiyor:
1- cd /tmp
2- equivs-control eclipse                          <---- equivs paketi kurulu olmalı
3- yaratılan eclipse dosyasını düzenle
 
Benimki şöyle :
 
Source: eclipse
Section: misc
Priority: optional
Maintainer: MehmetTurker
Standards-Version: 3.0.1
 
Package: eclipse
Architecture: i386
Pre-Depends:
Depends:
Recommends:
Suggests:
Provides: Eclipse-SDK
Description: Eclipse Software Development Kit
 Eclipse Software Development Kit
 .
 Cool prog.
 
 
#changelog dosyası:         
 
eclipse (1.0) unstable; urgency=low
 
  * Default install directory
  * /usr/local/eclipse/
 
 -- Mehmet Turker <>  Wed, 22 Jan 2004 01:39:43 -0600
 
Local variables:
mode: debian-changelog
End:
 
 
 
4- equivs-build eclipse                          <------ hatalar çıkabilir changelog dosyasının ilk satırını bırakıp
                                                                geri kalanı başka bir örnekten alın.
5- cd equivs/debian
6- vi rules                                    <----- burada kurulu programı uygun dizin yapısı altına biryere almak gerekiyor.
 
Örnek rules dosyası değişikliği:
 
# Add here commands to install the package into debian/tmp  kısmında
mkdir -p `pwd`/debian/tmp/usr/local/
mkdir -p `pwd`/debian/tmp/usr/lib/menu
cp -a /usr/local/eclipse `pwd`/debian/tmp/usr/local/
cp -a /tmp/eclipse-menu `pwd`/debian/tmp/usr/lib/menu/eclipse
 
 
Örnek changelog dosyası
 
 
7- cd /tmp/equivs
8- dpkg-buildpackage -ai386 -b -B
 
Sonra paket oluşuyor. Ama içine kurulduktan sonra update-menus komutunu çalıştırmak için birşey koymayı beceremedim.
Bir de pakete dpkg-deb -c ile bakınca bütün location lar ./usr/local/......  olarak gidiyor . Yani dpkg -i ile install ederken nerde çalıştırırsak oradan başlayarak mı yaratacak bunları ?
 
 
Mehmet Türker

http://www.turker.name.tr

 

 
 
 


From: Mehmet Turker [mailto:m@mturker.net]
Sent: Thursday, January 22, 2004 12:35 PM
To: debian-user-turkish@lists.debian.org
Subject: Kurulu bir paketten .deb oluşturmak

Selamlar;
Kurulu bulunan bir uygulamam (eclipse) var. /usr/local/eclipse içinde duruyor ve herhangi bir kurulum gerektirmiyor, yani tar dosyasınııyorsunuz oluyor bitiyor. Bu dizinden bir .deb dosyası oluşturmak mümkün mü?


Not: Bunu yaparken programın kendisini debian menü sistemine dahil etmesini de sağlasak çok iyi olurdu:)


Mehmet Türker
http://www.turker.name.trReply to: