[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Xconfigarotoryardimlariniz için tesekkür ederim.


----- Original Message ----- 
From: <bilginx@boun.edu.tr>
To: "Mehmet AK" <mehmet.ak@kolayyol.net>
Cc: <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Sent: Tuesday, January 06, 2004 3:08 AM
Subject: Re: Xconfigarotor


> Merhaba,
>
> xf86cfg -textmode
>
> bu yeterli olmali
>
>
> Quoting Mehmet AK <mehmet.ak@kolayyol.net>:
>
> > Mrb.
> >
> > RedHat 9.0 ve debian woody yüklü iki adet linux sistemim var. Ama bu
> > sürümlerde Xconfigarotor yok. Grafik ayarlarýný nasýl yapabilirim :)
> >
> > yardýmlarýnýz için teþekkürler
>
>
>
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
>Reply to: