[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kernel seçimiarkadaşlar debian ile ilgili kurs çalışmanız yokmu ? bi hafta sonu katılmak
isterim  .
özellikle çekirdek derlemek ve çitlemek ile ilgili olana. bi de iptables çok
önemli . yama yapıp iptables da ki ilave özellikleri kullanmak istedim . ama
malesef www.linux.org.tr daki bilgiler bile yeterli olamadı. çekirdek
derleme olayını benim bilgisayar hariç herhangi bir bilgisayarda uygulamalı
olarak gösterebilirseniz çok sevinirim :)

mutlu bol linux lu bol bilgili az saç baş yolmalı yıllar dileğiyle  .

not : duvarlara yastık yerleştirin kafanız acımasın :)

----- Original Message ----- 
From: "Mehmet Turker" <m@mturker.net>
To: <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Sent: Friday, January 02, 2004 11:13 AM
Subject: RE: Kernel seçimi


Tabi öylede olabilir ama ben herhangi bir (knoppixle denemedim) rescue disk
ile açtığımda sadece boş bir lost+found dizininden başka birşey göremiyorum.
Acaba filesystem düzelirse dosyalarıma da ulaşabilirmiyim dedim. Neyse şimdi
R2 kurmaya başladım artık.
Teşekkür ederim....

Mehmet Türker
http://www.turker.name.tr


-----Original Message-----
From: M Atakan Gurkan [mailto:ato@northwestern.edu]
Sent: Friday, January 02, 2004 11:04 AM
To: debian-user-turkish@lists.debian.org
Cc: Mehmet Turker
Subject: Re: Kernel seçimi

On Fri, Jan 02, 2004 at 09:47:45AM +0200, Mehmet Turker wrote:
> Selam;
> Lilo komutunu çalýþtýrmýþtým. Hatta tekrar açýldýðýnda boot
> edemiyebilir þeklindeki kernel install uyarýsý da gelmedi. F1A nýn
> shifte basýldýðýnda geldiðini  bende görmüþtüm ama ben shifte basmadan
> geliyor. Onu bir türlü kaldýramadým. 50 kere boot u yeniden oluþturdum ama
olmuyor.
> Neyse artýk baþka birþey yapamýyorum. Sanýrým tamamen kaybettim,
> birazdan
> R2 yi kurmaya baþlýycam. Backup ým var ama bir kýsým theme ,
> background lar ve birkaç konfigurasyon dosyasýný kurtarabilirim diye
> uðraþtým bu kadar, uðraþtýkçada yanlýþ þeyler yapýp batýrdým galiba.
Teþekkür ederim herkese...
>
> Mehmet Türker
> http://www.turker.name.tr
>
peki amaciniz kurtarmaysa, knoppix'le boot edip dosyalari bir yere atmak
olmaz mi mesela? olaya ortadan girdim, onceki mesajlari da hatirlamiyorum,
sacmaladiysam ozur.

sevgi, saygi, seftali...

atakan


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.orgReply to: