[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

/bin/sh: c++: command not found  /bin/sh: c++: command not found
  x-window-system paketini kaynaktan kurmak istediðimde bu hatayý aldým.internette biraz araþtýrdým biryerlere link koymam gerekiyormuþ ama neresi anlamadým.ne yapmalýyým.
  teþekkürler.Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
Reply to: