[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian Kurdum da :))))

Herkese çok tesekkurler,
Bu mesaji Debian üzerinden yaziyorum. :)))

Tavsiyelerinize uyup verdiginiz dokümanlarin hepsine bakacagim. Ama gorunen o ki bir sure daha basinizi epey bir agritacagim...

NOT:
nano /etc/network/interfaces calistirdim ama gelen ekranda yeni degerler girmeyi bir turlu beceremedim. Cengiz'in yazdigi yontemle yaptim. Onda da gw adresini (vi, joe etc) kaydedemedim. joe hata verdi, vi de bir ekran geldi karsima, neresine ne yazacagimi bulamadim. Ya tahmin edebiliyorum bu sorular duvara kafa attiracak sorular ama ne yapayim, belgeleri okuyacak kadar sabredemedim.

Herkese tekrar tesekkurler...
From: "Cagatay Tengiz" <tmd0307@yahoo.co.uk>
Reply-To: "Cagatay Tengiz" <tmd0307@yahoo.co.uk>
To: <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Subject: Re: Re[2]: Debian Kurdum da :((
Date: Sat, 19 Apr 2003 17:37:31 +0300

Linux'ta ve Debian'da ethernet kartýný ayarlamak için gerekli olan komut
ifconfig. Bu komut ile ilgili daha detyalý bilgiyi konsoldan man ifconfig
yazarak alabilirsin. man bilmedigim_komut_veya_konu komutu yeni baþlayanlar
için oldukça faydalý (en azýndan benim için öyle).

konsoldan

ifconfig eth0 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255 up

komutu ile debian'a static ip verebilirsin.

ifconfig'i parametresiz yazarsan tüm network adres tanýmlamalarýný
görebilirsin.

windows makinandan internete çýkabilmek için bu makinayý debian'da gateway
olarak tanýmlaman gerekiyor. Bunun ilk adýmý route komutunu kullanmak

route add default gw 192.168.0.1

her açýlýþta bu komutu yazmamak için bu gateway tanýmlamaný /etc dizini
altýndaki gateways dosyasýna kaydetmen gerekiyor. Bu dosyayý herhangi bir
metin editörü ile aç (vi, joe etc.):

joe /etc/gateways

ve içine 192.168.0.1 yazýp kaydet. (joe'da kaydetmek için önce ctrl+k sonra
da d tuþuna basman yeterli).

Ayrýca dns tanýmlamasý yapman gerekiyor mu bilmiyorum. Böyle bir dene
istersen. Eðer olmazsa buraya tekrar sor benden daha iyi bilen birileri
olduðundan eminim.

Samba'ya gelince yalnýzca debian'da kurulu olmasý yeterli çünkü zaten samba
windows'un uyduruk networking alt yapýsýný taklit etmek üzere tasarlanmýþ.

Samba'nýn konfigürasyonu ile uðraþmak istemiyorsan windows üzerinde çalýþan
linux ile windows arasýnda dosya kopyalamaya yarayan WinSCP (
http://winscp.vse.cz/eng/ ) 'yi öneririm. Benim oldukça iþime yarýyor.

Bir de ben de ilk debian kurduðumda windows'tan alýþýk olduðum üzere herþeyi
X üzerinden yapmayý denemiþtim ama boðulup kaldýðýmý hissettim. Sonra yavaþ
yavaþ konsoldan çalýþmaya baþlayýnca herþeyin konsol'dan çok daha rahat ve
hýzlý yapýlabildiðini gördüm.

Umarým yukarýda yazdýklarým yardýmcý olur.

Çaðatay Tengiz


----- Original Message -----
From: "E& Erdem" <werdem@hotmail.com>
To: <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Sent: Saturday, April 19, 2003 4:05 PM
Subject: Re: Re[2]: Debian Kurdum da :((


> Yardýmlarýn için gerçekten çok teþekkürler. Artýk grafik ekranla açýlýþ
> yapabiliyorum. Gerçekten de Debian'ýn configürasyonu RedHat'a göre daha
zor
> görünüyor. (Bundan önce, yaklaþýk 1 ay kadar RedHat kullandým)
>
> Þimdi ki sorunum ise internet baðlantýsý. :((
> Ýnternete kablonet'ten, win2000 kurulu bir makina üzerinden çýkmam
> gerekiyor. Bu makinada ayný zamanda firewall da var. RedHat'te iken
> netconfig komutu ile Use Dynamic IP seçeneðini seçip bu makinaya
> baðlanabiliyordum. Firewall uyarý veriyordu ama ordan da ayar yapýyor ve
> devam ediyordum. Gerçi her açýlýþta ayný þeyi yapmama gerekiyordu ama
> rahatça internete çýkabiliyordum. Ama Debian'da bu komut çalýþmýyor. Bunun
> yerine kullanabileceðim, daha doðrusu internet baðlantýsý için ayarlarý
> yapabileceðim bir yer var mý? Benim için en önemli þey þu anda bu. Bir de
> kullandýðým Debian makinaya sabit ip nasýl verebilirim. win2000'in ip
adresi
> 192.168.01, Debian'ýn ise 192.168.1.1 görünüyor. Ha bir de bu iki makina
> arasýnda dosya paylaþýmý için her iki makinada da Samba kurulumu olmalý.
> Yoksa sadece Debian'da yeterli oluyor mu? Oluyorsa bunu nasýl configüre
> edebilirim?
>
> Özür dilerim, yukarda bayaðý bir soru var. Bunlarý bulabileceðim bir
döküman
> varsa o da yetebilir.
>
> Tekrar teþekkürler, iyi çalýþmalar...
>
>
>
>
>
> >From: Tamer Sahin <ts@securityoffice.net>
> >Reply-To: Tamer Sahin <ts@securityoffice.net>
> >To: debian-user-turkish@lists.debian.org
> >Subject: Re[2]: Debian Kurdum da :((
> >Date: Sat, 19 Apr 2003 14:07:17 +0300
> >
> >-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> >Hash: SHA1
> >
> >Saturday, April 19, 2003, 1:48:45 PM, you wrote:
> >
> >EE> Selam dediklerinizi yaptým:
> >EE> tasksel ile istediðim paketleri seçtim, kde ve gnome da dahil, mail
> >server,
> >EE> print server. sql db games falan. Hepsini yapti (ya da ben oyle
> >saniyorum.
> >EE> Cunku 7 cd'lik setin sadece ilk cd'siyle yukledi istedigim butun
> >paketleri.)
> >
> >Xwindow calismasi icin gerekli olan XFree86 ve diger font vs.
library'leri
> >yuklememissiniz.
> >
> >Ister tekrar tasksel yardimiyla isterseniz apt-get ile yukleyebilirsiniz.
> >
> >apt-get install xserver-xfree86 xbase-clients xfonts-100dpi xfonts-75dpi
> >xfonts-base xfonts-scalable
> >
> >Tamamini yuklendikten sonra    xf86config   ile ekran kartinizi dogru
> >sekilde tanitmayi unutmayin.
> >
> >Tamer Sahin
> >http://www.securityoffice.net
> >-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> >Version: GnuPG v1.2.1 (MingW32)
> >
> >iD8DBQE+oS3mgfeC/CdyvS8RAotOAKDXdpPm7fTTCcT1aOYOITi393DuigCgxEWU
> >UJyQwv7WwXqiAvV9W8MXb6E=
> >=ZQDZ
> >-----END PGP SIGNATURE-----
> >
> >
> >--
> >To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
> >with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> >listmaster@lists.debian.org
> >
>
>
> _________________________________________________________________
> MSN 8 with e-mail virus protection service: 2 months FREE*
> http://join.msn.com/?page=features/virus
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org_________________________________________________________________
Help STOP SPAM with the new MSN 8 and get 2 months FREE* http://join.msn.com/?page=features/junkmailReply to: