[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: directory quotalariBunun bir yolu oldugu var olmali. Bazi durumlarda directory lere quota
koymak cok seyi cozuyor.. :) bunu bir arastirip bilgi bulursam direk maillist e 
de bildiririm . 
iyi calismalar.On Wed, Apr 16, 2003 at 11:39:42PM +0300, Murat Demirten wrote:
> Hmm, bunun bir yolu varm?? bilemiyorum. Ext2'ye detayl?? olarak bakmak 
> laz??m. Ya da bu i??i yapmaya elveri??li bir filesystem var m???
> Tek yol ayr?? partition yap??p mount etmek ama nereye kadar :)
> 
> On Wed, 16 Apr 2003 20:29:24 +0300, Halil Demirezen <halil@debian-tr.org> 
> wrote:
> 
> >selam kullanicilardan ziyade diz dizinlere kota nasil konur?
> >iyi calismalar
> >
> >
> >
> >
> 
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> 
Reply to: