[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Yardýmoradaki yazılardan screenshot ları gördüm gnu olarak ta kurulabiliyor
galiba bu nasıl yapılır? nasıl yapabilirim?
----- Original Message -----
From: "Murat Demirten" <murat@debian.org>
To: <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Sent: Thursday, April 17, 2003 11:38 AM
Subject: Re: Yardým


> Başlamadan önce aşağıdaki belgeyi okumanızı öneririm.
>
> http://www.fazlamesai.net/makale.php3?sid=1007
>
> On Thu, 17 Apr 2003 11:31:47 +0300, MEHMET HALİL SERÇE
> <mehmetserce@altinbasak.com> wrote:
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: