[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ny greylisting-demon med några förbättringarIntressant, tack för att du delade med dig :)
Själv kör jag postfix, men jag antar att man kan köra den som ett milter?
Eller ska man avvakta tills postfix är supporterat?

/J


On 2017-11-22 19:00, Per Eric Rosén wrote:
> [shameless plug ...]
>
> Jag använder som så många andra admin för e-post greylisting - ett
> sätt för att bekämpa spam i ett första led och minska belastningen på
> spamassassin eller andra mer detaljerade senare system för
> klassificering.
>
> Jag upplevde att befintlig mjukvara är något fyrkantig - den ger samma
> fördröjning innan första mail per avsändare accepteras, oavsett om
> sändande server är betrodd eller ej.
>
> Därför har jag skrivit ett verktyg - ddgrey - för greylisting som ska
> stoppa fler spam och släppa igenom legitim e-post snabbare. Det
> analyserar e-postloggen och ger kortare eller längre väntetid beroende
> på om e-post klassades som spam. Det använder också några utvalda
> DNS-baserade listor för servrars rykte, och kan använda information
> från spamfällor eller manuella rapporter. Om du har flera
> e-postservrar kan du köra ddgrey på samtliga och dela data mellan dem
> om hur pålitliga olika servrar är.
>
> Vill du provköra? Vore roligt, och kom gärna med synpunkter / förslag
> / buggrapporter. Du behöver installera med "make install" och redigera
> ett par rader konfiguration enligt instruktioner i README.
>
> Programmet är inte paketerat som debianpaket, men provat i oldstable
> debian och bör i dagsläget fungera enklast med exim. Det är i tidig
> beta - jag har använt det skarpt med framgång på egna servrar i ett
> halvår, men det lär naturligtvis finnas en hel del att lära av
> användning på andra system eller instruktionerna faktiskt är förståeliga.
>
> Fri mjukvara enligt GPL 3, och finns att hämta här:
> https://github.com/perericr/ddgrey
>
> Tekniska detaljer: skriven i perl baserat på entråds icke-blockerande IO.
> Använder bara vanliga perlmoduler från debian inklusive SQLite.
>
> /Per Eric
> -- 
> ^): Per Eric Rosén http://rosnix.net/~per/
> /   per@rosnix.net GPG 7A7A BD68 ADC0 01E1 F560 79FD 33D1 1EC3 1EBB 7311


Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: