[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ny greylisting-demon med några förbättringar[shameless plug ...]

Jag använder som så många andra admin för e-post greylisting - ett sätt för att bekämpa spam i ett första led och minska belastningen på spamassassin eller andra mer detaljerade senare system för klassificering.

Jag upplevde att befintlig mjukvara är något fyrkantig - den ger samma fördröjning innan första mail per avsändare accepteras, oavsett om sändande server är betrodd eller ej.

Därför har jag skrivit ett verktyg - ddgrey - för greylisting som ska stoppa fler spam och släppa igenom legitim e-post snabbare. Det analyserar e-postloggen och ger kortare eller längre väntetid beroende på om e-post klassades som spam. Det använder också några utvalda DNS-baserade listor för servrars rykte, och kan använda information från spamfällor eller manuella rapporter. Om du har flera e-postservrar kan du köra ddgrey på samtliga och dela data mellan dem om hur pålitliga olika servrar är.

Vill du provköra? Vore roligt, och kom gärna med synpunkter / förslag / buggrapporter. Du behöver installera med "make install" och redigera ett par rader konfiguration enligt instruktioner i README.

Programmet är inte paketerat som debianpaket, men provat i oldstable debian och bör i dagsläget fungera enklast med exim. Det är i tidig beta - jag har använt det skarpt med framgång på egna servrar i ett halvår, men det lär naturligtvis finnas en hel del att lära av användning på andra system eller instruktionerna faktiskt är förståeliga.

Fri mjukvara enligt GPL 3, och finns att hämta här:
https://github.com/perericr/ddgrey

Tekniska detaljer: skriven i perl baserat på entråds icke-blockerande IO.
Använder bara vanliga perlmoduler från debian inklusive SQLite.

/Per Eric
--
^): Per Eric Rosén http://rosnix.net/~per/
/   per@rosnix.net GPG 7A7A BD68 ADC0 01E1 F560 79FD 33D1 1EC3 1EBB 7311

Reply to: