[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: HTML5 i SVTOn Tue, 2015-06-23 at 02:33 +0200, Rolf Edlund wrote:
> Den 21 juni 2015 19:26 skrev Sven Arvidsson <sa@whiz.se>:
> > HTML5-spelaren fungerar i varje fall i Epiphany (Web i GNOME) den 
> > är
> > väl baserad på WebKit.
> 
> Sa den fungerar i SvtPlay ?

Jag vet inte om det är skillnad mellan video och video, men t.ex. den
här fungerar i Epiphany:
http://www.svtplay.se/video/2349107/varldens-natur-naturens
-drivkrafter/avsnitt-1?hls=true


> > Jag dumpade Flash för ett bra tag sedan, och det är få gånger jag
> > stöter på video som inte klarar HTML5 eller youtube-dl.
> 
> Svtplay ?

Funkar både i Epiphany och med youtube-dl.


-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 6FAB5CD5


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: