[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: HTML5 i SVTOn Sun, 2015-06-21 at 15:26 +0200, Rolf Edlund wrote:
> Hej!
> 
> För den ev instresserade..
> 
> SVT kommer nästa vecka (v.26), att lägga upp en ny HTML5 spelare. Som
> gör att dom som har har Firefox v.40 eller senare, kunna spela upp 
> med
> DASH. Vilket innebär att jag/vi nu kan skrota Flash spelaren.

HTML5-spelaren fungerar i varje fall i Epiphany (Web i GNOME) den är
väl baserad på WebKit.

Annars fungerar ju alltid youtube-dl. 

Jag dumpade Flash för ett bra tag sedan, och det är få gånger jag
stöter på video som inte klarar HTML5 eller youtube-dl.

Skönt att höra på att de satsar me på fria alternativ, men eftersom det
är SVT så dröjer väl det inte länge innan de börjar med Encrypted Media
Extensions.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 6FAB5CD5


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: