[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hosts.denyOn Tue, 21 Apr 2015 15:19:36 +0000
Michael Kjörling <michael@kjorling.se> wrote:

> On 21 Apr 2015 16:53 +0200, from jan@lillahusetiskogen.se:
> > Idag var jag med om något märkligt. Vid försök till inloggning med
> > ssh fick jag hosts.deny modifierad. Tidsstämpeln stämmer med när
> > jag höll på.
> 
> Kör du möjligen fail2ban eller något liknande på servern ifråga?
> 


Tack!
Det var fail2ban, jag såg det i fail2ban.log.

/Janne


Reply to: