[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hosts.denyOn 21 Apr 2015 16:53 +0200, from jan@lillahusetiskogen.se:
> Idag var jag med om något märkligt. Vid försök till inloggning med ssh
> fick jag hosts.deny modifierad. Tidsstämpeln stämmer med när jag höll
> på.

Kör du möjligen fail2ban eller något liknande på servern ifråga?

-- 
Michael Kjörling • https://michael.kjorling.se • michael@kjorling.se
OpenPGP B501AC6429EF4514 https://michael.kjorling.se/public-keys/pgp
         “People who think they know everything really annoy
         those of us who know we don’t.” (Bjarne Stroustrup)


Reply to: