[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: [OT] Bifogade bilder från iphone/ipad>>>>> "Per" == Per Andersson <avtobiff@gmail.com> writes:

    Per> Vilka är e-postprogrammen?

Jag har märkt problemet både på min Jolla och i VM under Emacs.


    Per> Utmärkt tillfälle att klaga på att de använder proprietär
    Per> programvara. ;-)
-- 
------------------------------
Carl-Fredrik Enell

Föraregatan 26B, 98139 Kiruna
+46 (0)980-61282
+46 (0)70-5508256
http://kyla.kiruna.se/~fredrik
------------------------------


Reply to: