[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Spelprogrammering med PyGame



2014-06-06 12:42 GMT+02:00 Staffan Melin (Oscillator)
<staffan.melin@oscillator.se>:
> Ok, kanske lite off-topic, men jag undrar om någon här på listan har
> erfarenhet av spelprogrammering med PyGame?

Jag har pysslat lite grann med PyGame (som är baserat på
Simple DirectMedia Layer, SDL).

Det mesta är bara lite testprogrammering hit och dit, inget superkul eller
seriöst.

    https://github.com/avtobiff/cbzt
    https://github.com/avtobiff/smlbl2

Har även hackat in stöd för mus i bambam, finns tyvärr bara i en
utvecklingsbranch upstream och inte i nuvarande Debianpaket...


> Jag har sedan ett drygt år lovat att göra ett spel till min dotter med
> dinosaurier, och står i valet och kvalet mellan Java och Python.
> PyGame ser riktigt bra ut. Har annars Java något bra
> bibliotek/framework för spelprogrammering?

Du kommer att klara dig långt med PyGame

    http://pyvideo.org/video/2620/introduction-to-game-programming

Personligen hade jag hållt mig långt bort från Java om det kanske
också lite handlar om att lära ut programmering. Python är också
objektorienterat men mycket mer rakt på och mindre syntaxkrångel
osv. (Det är jobbigt att koda Java utan ett IDE som fyller i typ 80%
av koden åt en.)


Scratch som nämns är också intressant. Såg Build Your Own Blocks
(BYOB) som är en utökning av Scratch för att kunna bygga egna block
(funktioner?!) samt vissa funktionella programmerings-tekniker

    http://byob.berkeley.edu/


--
Per


> Vänligen,
>
> Staffan
>
>
> --
> Staffan Melin
> Oscillator - ord bild form
> Kryssdäcket 1
> SE-413 27 GÖTEBORG
> SVERIGE/SWEDEN
> www.oscillator.se
> staffan.melin@oscillator.se
> +46 (0)70-4876 250
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] CAERjL6d00xYz7S++4t5azM+PDE5O+sL2mMPDc_-HOJJMB6LgBw@mail.gmail.com">https://lists.debian.org/[🔎] CAERjL6d00xYz7S++4t5azM+PDE5O+sL2mMPDc_-HOJJMB6LgBw@mail.gmail.com
>


Reply to: