[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arduino IDE on Debian 7 WheezyOn Sun, 2014-06-22 at 12:03 +0200, Staffan Melin (Oscillator) wrote:
> Jag har ett problem med att kommunicera med min Arduino Uno R3 under
> Debian 7 Wheezy.
[..]
> När jag ansluter mn Arduino över USB, är menyvalet Tools > Serial
> valbart, och jag ser min serieport där (typ /dev/ttyACMX, där X är en
> siffra typ 0, 1 eller 2).
> 
> Men när jag laddar upp min kod så får jag ett felmeddelande "Error
> opening serial port /dev/ttyACMX", och menyvalet Tools > Serial blir
> grått (ej valbart).
[..]
> Jag har även tittat på http://playground.arduino.cc/Linux/All och lagt
> till mig själv i gruppen dialout Instruktionerna under "Now we have to
> check if you have permission on the lock folder: " kan jag dock inte
> följa eftersom jag saknar /usr/lib/tmpfiles.d/legacy.conf.

Dum fråga kanske men du har loggat ut och in igen efter att du lade till
din användare i gruppen?

Det kan även göra skillnad om du sänker hastigheten på serieporten i
inställningarna.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: