[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kryptering av diskarHej och tack för svaren!

Av någon anledning kändes inte TrueCrypt helt bra vilket Kims länk
bekräftade. Det kan ju vara helt ok ändå.

Att krypterade volymer inte skulle synas alls var inte viktigt, däremot
att man som i encfs ser att filerna finns där och hur stora de är
kändes inte helt bra.

Jag har börjat titta på dm-crypt. Verkar enkelt och bra.

mvh
/Janne


Reply to: