[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: torrentklientrtorrent

On 8/13/13, Anton Eliasson <devel@antoneliasson.se> wrote:
> jan@lillahusetiskogen.se skrev 2013-08-13 15:30:
>> Hej!
>>
>> Jag har just fixat till en liten server baserad på RaspberryPi och
>> Rasbian (Debian). Funkar fint. Verkar det som...
>>
>> Jag skulle vilja köra någon typ av torrentklient via ssh. Helst ska det
>> vara en CLI- eller web-baserad lösning.
>> I vanliga fall brukar jag använda transmission-gtk och det funkar även
>> på RPi men den kräver rätt mycket resurser. På min gamla server körde
>> jag webbaserad Transmission och det fungerade bra. Men där hade jag
>> "oceaner" av minne, RPi v1 har 256M...
>>
>> Vad rekommenderar listmedlemmarna?
>>
>> /Janne
>>
>>
> Fortfarande Transmission. I paketet transmission-daemon finns en klient
> som körs som en bakgrundstjänst. Man styr den antingen genom det
> inbyggda webbgränssnittet eller med ett GUI som körs på en annan dator
> och ansluter via HTTP. Exempel på sådana är transmission-remote-gtk och
> transmission-remote-gui (dessa finns inte i Debian-förråden så man får
> bygga själv). Det finns också ett par terminalprogram i paketet
> transmission-cli som jag inte testat. På min server använder
> transmission-daemon drygt 60 MB internminne med 200 torrenter igång.
>
>
> --
> Med vänliga hälsningar
> Anton Eliasson
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 520A3F33.4040203@antoneliasson.se">http://lists.debian.org/[🔎] 520A3F33.4040203@antoneliasson.se
>
>


Reply to: