[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: browsers lägger av squeeze 6Hej

Den 1 januari 2013 19:17 skrev Per Andersson <t261097@hotmail.com>:
> Jag kör squeeze 6 på en gammal Via Epia-M. Det går sakta, men fungerar.

Ok, hur mycket minne har du i maskinen?  Hur mycket swapminne har du satt upp?

> För en tid sedan lade mina browsers  (Chromium, Iceweasel) av efter att ha
> fungerat några minuter. Oftast (?) hände det i samband med att jag öppnade
> en ny flik.
> Är det här ett specifikt fenomen för mig? Vad göra?

Det låter som om det kan vara slut på minne.  Om det är så, skaffa mer
primärminne eller utöka storleken på swapminnet.
Följande kommando visar hur mycket minne som finns i maskinen, både
primärminne och swapminne.

$ free -h

Du kan även köra top i ett fönster och se vad som händer när du öppnar
en flik.  I utskriftens huvud står hur mycket minne som går åt.
Kan som alternativ prova detta i terminalfönstret istf top

$ watch free -h

Du kan prova med följande kommandon för att skapa 512 MB swapfil och
se om det hjälper.

$ sudo dd if=/dev/zero of=/var/tmp/swapfil bs=1M count=512
$ sudo mkswap /var/tmp/swapfil
$ sudo swapon /var/tmp/swapfil

> /Per

/Anders


Reply to: