[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

browsers lägger av squeeze 6Jag kör squeeze 6 på en gammal Via Epia-M. Det går sakta, men fungerar. För en tid sedan lade mina browsers  (Chromium, Iceweasel) av efter att ha fungerat några minuter. Oftast (?) hände det i samband med att jag öppnade en ny flik.
Är det här ett specifikt fenomen för mig? Vad göra?
/Per

Reply to: