[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: installera utan cdLättast är att gå via unetbootin.
Den sätter upp allt på en usb-sticka och gör den boot-able.
http://unetbootin.sourceforge.net/

  - Tobias

2012/7/2 Kristoffer Gustafsson <kg84@dreamwld.com>:
> Hej.
> Ok. Ska testa det här.
> Finns det annars något enklare sätt att uppdatera sina paket? Om jag
> installerar squeeze först, o uppdaterar efteråt?
> Det jag är ute efter är gnome 3.
> /Kristoffer
> ----- Original Message ----- From: "Andreas Rönnquist"
> <mailinglists@gusnan.se>
> To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
> Sent: Monday, July 02, 2012 7:40 PM
> Subject: Re: installera utan cd
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 004501cd587e$0e184e90$6600a8c0@farfar">http://lists.debian.org/[🔎] 004501cd587e$0e184e90$6600a8c0@farfar
>


Reply to: