[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: installera utan cdOn Mon, 2 Jul 2012 19:37:02 +0200
"Kristoffer Gustafsson" <kg84@dreamwld.com> wrote:

> Hej.
> Går det installera weezy på nåt vis utan cd?
> Det fastnar ju hela tiden på det steget när jag ska installera, om
> att den ska identifiera skivan. Har just köpt ett usb minne. Går det
> boota på det? /Kristoffer

Jag har inte försökt med detta själv, men jag hittade detta:

http://www.linuxquestions.org/questions/debian-26/usb-stick-creation-for-debian-wheezy-installer-has-changed-887750/

Kan vara värt att försöka åtminstone...

mvh
/Andreas

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: