[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: installera utan cdOn Mon, 2012-07-02 at 19:40 +0200, Andreas Rönnquist wrote:
> > Går det installera weezy på nåt vis utan cd?
> > Det fastnar ju hela tiden på det steget när jag ska installera, om
> > att den ska identifiera skivan. Har just köpt ett usb minne. Går det
> > boota på det? /Kristoffer
> 
> Jag har inte försökt med detta själv, men jag hittade detta:
> 
> http://www.linuxquestions.org/questions/debian-26/usb-stick-creation-for-debian-wheezy-installer-has-changed-887750/
> 
> Kan vara värt att försöka åtminstone...

Det skall fungera utmärkt att installera från USB-minne. 

Om du använder dd (som guiden ovan visar) tänk bara på att vara helt
säker på att USB-minnet faktiskt sitter som /dev/sdc, annars är risken
att du skriver över en befintlig disk eller minne.

Om du hellre gör det via Windows kan du använda det här programmet
https://launchpad.net/win32-image-writer för att föra över ISO-filen
till USB. (Det räcker inte med att bara kopiera över filen i
Utforskaren).

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: