[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ot open source spotify clienthttp://despotify.se/

On 2/19/12, Helgi Örn Helgason <sacredeagle@gmail.com> wrote:
> On 18 February 2012 20:49, mattias <mj@mjw.se> wrote:
>> finns det?
>> skriven i gtk
>> då ja använder skärmläsaren orca i gnome
>>
>>
> Ja den finns, men den ät inte gtk utan qt, och endast för Premium och
> Unlimited prenumeranter. Här finns sidan med den:
> http://www.spotify.com/se/download/previews/
>
> Här är allt du behöver för att installera i Debian:
>
> # 1. Add this line to your list of repositories by
> #    editing your /etc/apt/sources.list
> deb http://repository.spotify.com stable non-free
>
> # 2. If you want to verify the downloaded packages,
> #    you will need to add our public key
> sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 4E9CFF4E
>
> # 3. Run apt-get update
> sudo apt-get update
>
> # 4. Install spotify!
> sudo apt-get install spotify-client-qt
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive:
> http://lists.debian.org/CAKuLEK4fjzC1aTRJjDQf66WpRJAeMHPWWiUrJP0z8rxhsaxA@mail.gmail.com
>
>


Reply to: