[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ot open source spotify clientOn 18 February 2012 20:49, mattias <mj@mjw.se> wrote:
> finns det?
> skriven i gtk
> då ja använder skärmläsaren orca i gnome
>
>
Ja den finns, men den ät inte gtk utan qt, och endast för Premium och
Unlimited prenumeranter. Här finns sidan med den:
http://www.spotify.com/se/download/previews/

Här är allt du behöver för att installera i Debian:

# 1. Add this line to your list of repositories by
#    editing your /etc/apt/sources.list
deb http://repository.spotify.com stable non-free

# 2. If you want to verify the downloaded packages,
#    you will need to add our public key
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 4E9CFF4E

# 3. Run apt-get update
sudo apt-get update

# 4. Install spotify!
sudo apt-get install spotify-client-qt


Reply to: