[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problem med svtplayDet där svtplay-dl verkar smart det ska jag kolla mer på :)

On 1/14/12, Martin Bagge / brother <martin@bagge.nu> wrote:
> On Thu, 12 Jan 2012, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
>
>> Stort tack!
>> Jag skäms och lovar att försöka bättra mig när det gäller detaljerna.
>
> till framtiden:
> https://github.com/spaam/svtplay-dl
>
> ekveras på
> ./svtplay-dl URL
> ex.
> ./svtplay-dl http://svtplay.se/v/2671136/farval_kamrater_/del_3_av_6
>
> --
> /brother
> http://martin.bagge.nu
> Bruce Schneier's DNA is a secure platform and cannot be cloned.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive:
> [🔎] alpine.DEB.2.00.1201141231540.28726@salyut.bsnet.se">http://lists.debian.org/[🔎] alpine.DEB.2.00.1201141231540.28726@salyut.bsnet.se
>
>


Reply to: