[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Angående qemu/kvmOn Mon, Jan 02, 2012 at 07:45:31AM +0100, Anders Jackson wrote:
> God fortsättning.

Det samma!
 
> Den 31 december 2011 16:04 skrev Peter Carlsson <maillist.peter@home.se>:
> > On Sat, Dec 31, 2011 at 05:13:49AM +0100, Anders Jackson wrote:
> >> Den 30 december 2011 23:49 skrev Peter Carlsson <maillist.peter@home.se>:
> >
> > Hej och tack Anders för den utförliga förklaringen. En del av det
> > kände jag till och en del var nytt. Tyvärr blev jag inte så mycket
> > klokare över hur jag rent konkret löser mitt problem även efter
> > jag läst lite på länkarna du tipsade om.
> >
> >> > Hej!
> >>
> >> Hej
> >>
> >> > Just nu har jag en server (Debian stable) och en arbetsdator (Debian testing).
> >> >
> >> > Servern är igång 24/7 och såpass kraftfull att den skulle kunna tjänstgöra som både server och arbetsdator.
> >> >
> >> > Däremot vill jag fortfarande ha dem som två separata system av olika anledningar.
> >> >
> >> > Jag provade att köra arbetsdatorn virtuellt på servern med hjälp av qemu/kvm och det fungerade utmärkt om jag gjorde det via ssh med X forwarding.
> >>
> >> Dvs du använder X-11-servern på den maskin du ansluter dig ifrån.
> >
> > Ja, det kände jag till. Det var mer för att tala om att min virtuella
> > maskin fungerade.
> 
> Njae. Gör du?

Ja, jag trodde det :) Men så kanske det inte var :(

> >> > Kör jag däremot igång det direkt på servern så får jag felmeddelandet inklistrat i slutet av mailet.
> >> >
> >> > Problemet är då att servern inte kör nåt grafiskt och har inte X server installerat.
> >
> > Precis, och det är egentligen här jag undrar om jag verkligen måste
> > installera hela X servern på min server (Debian stable) för att qemu
> > ska ha en grafisk miljö för den korta stund det tar innan den virtuella
> > maskinen bootat upp och använder sin egna X server.
> 
> För att köra grafiska program på din virtuella maskin, så behöver du
> bara en VNC-xserver startad. Inte en vanlig X11-server.

OK, men då måste jag någon annanstans koppla upp mig med en VNC-klient
och det såg jag ingen möjlighet till eftersom min server inte körde
något grafiskt och jag inte tänkte använda någon annan fysisk hårdvara.

> Varför skall du ha X11-server körandes på din qemu-server-maskin?
> Måste du ha en grafisk skärm kopplad till den?
> Om inte, så kanske det räcker med att ha X11-klient-program
> installerad på den maskinen.

Felmeddelandet jag skickade med i mitt första mail fick jag vid uppstart
av min virtuella maskin som försökte visa grub och boot-processen, vilket
den inte lyckades med eftersom den inte hittade nån FB.

Det var därför jag trodde att kommer jag bara förbi boot-processen och
den virtuella maskinens grafiska miljö startar upp så behövdes inget
grafiskt för servern. Detta hade jag inte snappat.

> Du får väl se till att inte ha något grafiskt program starta
> automatiskt på din maskin.  För att köra grafisk miljö i KVM-klienter,
> så använd VCN.
> 
> Har du provat att köra X11-serverna xnest eller xephyr (se paketen
> xnest och xserver-xephyr) som använder en annan X11-server för att
> skriva ut sin grafik och få tangentbord och råtta.

Nej, men har läst lite om dem.

> > Jag hade hoppats det skulle finnas något enklare/mindre.
> 
> >> Du kan köra X11-servrar som inte matar ut på en FB. Samt sedan skicka
> >> det datat vidare till en annan X-server som kör på din maskin.
> >>
> >> Notera att X11 är ett nätverksprotokoll.  Dvs den kan jobba över
> >> nätverk.  Tyvärr är det inte krypterat, vilket gör att den kan
> >> avlyssnas om det inte gör via localhost (127.0.0.1) eller via en
> >> socket i filsystemet (vilket är det vanligaste sättet).  Till och med
> >> OpenGL kan gå över nätverket.
> >>
> >> X11-servern hanteras normalt av ett program som använder sig av
> >> XDM-protokollet (X Display Manager - vilket implementeras exempelvis
> >> av programmen gdm eller xdm) så att den kan hantera flera
> >> X11-servrar.  X11-servrar kör normalt på arbetsstationer och XDM samt
> >> X11-klienter (program som Firefox och Xterm etc) kör normalt på en
> >> server.  X11-servern och X11-klienter kör vanligtvis på samma maskin
> >> numera, som på din arbetsstation.  Så klient-server är normalt
> >> "omvänt" mot filservrar (tänk på vilken som ber om att få något gjort
> >> och vem som utför.  I X11 är det hanteringen av arbetsplatsen som är
> >> tjänsten).
> >>
> >> När du kör ssh -X så tunnlas X11 via SSH till din lokala X11-server.
> >> Därför behöver du inte något grafikkort på servern, fast du kör det
> >> grafiska programmet där.
> >>
> >> Det finns några olika sätt att hantera X11-servrar och inloggningar
> >> till X11-klienter (körandes på en server).
> >>
> >> 1) Ställ in din lokala XDM-server (som är konfigurerard att starta din
> >> X11-server) att fråga över nätet vilka maskiner som hanterar
> >> XDM-protokollet för din maskin.  Då kan du från en lista att välja
> >> från vilken maskin du vill logga in på.  Då kommer allt, inklusive
> >> fönsterhanteraren och skrivbordshanteraren att köra på vald server.
> >> Din lokala maskin hanterar bara skärm, tangentbord och pekdon via
> >> X11-servern.
> >>
> >> 2) Ställ in din lokala XDM-server så att den alltid ansluter mot en
> >> viss server via XDM-protokollet (det är så det fungerar för din
> >> arbetsstation.  Den startar själv en X11-server och ansluter direkt
> >> XDM till den).
> >>
> >> 3) Du talar om för din X11-server på din klient (arbetsstation) att
> >> när den startar så skall den låta en annan maskin hantera inloggningen
> >> via XDM-protokollet. Då behöver du inte en XDM-server på klienten.
> >>
> >> Det är flexibelt, du kan köra dina virtuella maskiner på din maskin.
> >> Nackdelen är att vem som helst kan avlyssna vad du gör på skärmen som
> >> sitter på samma nätverk.
> >
> > Jag vet inte om det framgick eller om det ens har någon betydelse
> > för din förklaring eftersom nätverket kan vara inom samma maskin.
> 
> Nätverksmässigt så bryr sig OS inte om data kommer från en intern
> virtuell bridge eller från en fysisk port.
> 
> > Men den lösning jag vill få till är alltså att jag fysiskt bara
> > vill ha en hårdvara. Denna ska som grund-OS köra servern (Debian
> > stable) som i sin tur kör arbetsdatorn (Debian testing) virtuellt.
> 
> Det var så jag förstod det.  Men normalt så kör man bara grafiken
> fysiskt på servern i detta fall, om man vill det.  Man kör väldigt
> sällan grafikkortet i virtuella maskiner.  Och i så fall bara en.  Men
> det är krångligt att få att fungera.  Man använder då vanligen VNC,
> som är en virtuell konsol.
> 
> > Skärm, tangentbord och mus visar och används för den virtuella
> > arbetsdatorn. Hoppas det blev tydligare.
> 
> Så du vill ha I/O (tangentbord, råtta och grafikkort) på servern
> kontrollerat av din virtuella maskin? (svårt)
> Eller via virtuell I/O i den virtuella maskinen via exempelvis VNC
> eller så kör du över ditt nät till din arbetsstation, och låter den
> X11-servern kontakta din virtuella maskin (med protokollet XDM, X11
> Display Manager).
> 
> >> Tips kan vara att prova Xnest eller ännu hellre
> >
> > Här känns som det blev en cliffhanger. Vad mer tänkte du nämna :)
> 
> Hm, skrev visst inte klart.  Jag menade xephyr, som är en X11-server
> som inte använder grafikkort, utan en annan X11-server istället.

Efter dina kommentarer så har jag snappat upp en del som jag missat
tidigare. Jag tror jag får dra mig tillbaka till ritbordet och
skissa på vad det egentligen är som jag vill åstadkomma.

Vänliga hälsningar,
Peter Carlsson


Reply to: