[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Angående qemu/kvmGod fortsättning.

Den 31 december 2011 16:04 skrev Peter Carlsson <maillist.peter@home.se>:
> On Sat, Dec 31, 2011 at 05:13:49AM +0100, Anders Jackson wrote:
>> Den 30 december 2011 23:49 skrev Peter Carlsson <maillist.peter@home.se>:
>
> Hej och tack Anders för den utförliga förklaringen. En del av det
> kände jag till och en del var nytt. Tyvärr blev jag inte så mycket
> klokare över hur jag rent konkret löser mitt problem även efter
> jag läst lite på länkarna du tipsade om.
>
>> > Hej!
>>
>> Hej
>>
>> > Just nu har jag en server (Debian stable) och en arbetsdator (Debian testing).
>> >
>> > Servern är igång 24/7 och såpass kraftfull att den skulle kunna tjänstgöra som både server och arbetsdator.
>> >
>> > Däremot vill jag fortfarande ha dem som två separata system av olika anledningar.
>> >
>> > Jag provade att köra arbetsdatorn virtuellt på servern med hjälp av qemu/kvm och det fungerade utmärkt om jag gjorde det via ssh med X forwarding.
>>
>> Dvs du använder X-11-servern på den maskin du ansluter dig ifrån.
>
> Ja, det kände jag till. Det var mer för att tala om att min virtuella
> maskin fungerade.

Njae. Gör du?

>> > Kör jag däremot igång det direkt på servern så får jag felmeddelandet inklistrat i slutet av mailet.
>> >
>> > Problemet är då att servern inte kör nåt grafiskt och har inte X server installerat.
>
> Precis, och det är egentligen här jag undrar om jag verkligen måste
> installera hela X servern på min server (Debian stable) för att qemu
> ska ha en grafisk miljö för den korta stund det tar innan den virtuella
> maskinen bootat upp och använder sin egna X server.

För att köra grafiska program på din virtuella maskin, så behöver du
bara en VNC-xserver startad. Inte en vanlig X11-server.

Varför skall du ha X11-server körandes på din qemu-server-maskin?
Måste du ha en grafisk skärm kopplad till den?
Om inte, så kanske det räcker med att ha X11-klient-program
installerad på den maskinen.

Du får väl se till att inte ha något grafiskt program starta
automatiskt på din maskin.  För att köra grafisk miljö i KVM-klienter,
så använd VCN.

Har du provat att köra X11-serverna xnest eller xephyr (se paketen
xnest och xserver-xephyr) som använder en annan X11-server för att
skriva ut sin grafik och få tangentbord och råtta.

> Jag hade hoppats det skulle finnas något enklare/mindre.

>> Du kan köra X11-servrar som inte matar ut på en FB. Samt sedan skicka
>> det datat vidare till en annan X-server som kör på din maskin.
>>
>> Notera att X11 är ett nätverksprotokoll.  Dvs den kan jobba över
>> nätverk.  Tyvärr är det inte krypterat, vilket gör att den kan
>> avlyssnas om det inte gör via localhost (127.0.0.1) eller via en
>> socket i filsystemet (vilket är det vanligaste sättet).  Till och med
>> OpenGL kan gå över nätverket.
>>
>> X11-servern hanteras normalt av ett program som använder sig av
>> XDM-protokollet (X Display Manager - vilket implementeras exempelvis
>> av programmen gdm eller xdm) så att den kan hantera flera
>> X11-servrar.  X11-servrar kör normalt på arbetsstationer och XDM samt
>> X11-klienter (program som Firefox och Xterm etc) kör normalt på en
>> server.  X11-servern och X11-klienter kör vanligtvis på samma maskin
>> numera, som på din arbetsstation.  Så klient-server är normalt
>> "omvänt" mot filservrar (tänk på vilken som ber om att få något gjort
>> och vem som utför.  I X11 är det hanteringen av arbetsplatsen som är
>> tjänsten).
>>
>> När du kör ssh -X så tunnlas X11 via SSH till din lokala X11-server.
>> Därför behöver du inte något grafikkort på servern, fast du kör det
>> grafiska programmet där.
>>
>> Det finns några olika sätt att hantera X11-servrar och inloggningar
>> till X11-klienter (körandes på en server).
>>
>> 1) Ställ in din lokala XDM-server (som är konfigurerard att starta din
>> X11-server) att fråga över nätet vilka maskiner som hanterar
>> XDM-protokollet för din maskin.  Då kan du från en lista att välja
>> från vilken maskin du vill logga in på.  Då kommer allt, inklusive
>> fönsterhanteraren och skrivbordshanteraren att köra på vald server.
>> Din lokala maskin hanterar bara skärm, tangentbord och pekdon via
>> X11-servern.
>>
>> 2) Ställ in din lokala XDM-server så att den alltid ansluter mot en
>> viss server via XDM-protokollet (det är så det fungerar för din
>> arbetsstation.  Den startar själv en X11-server och ansluter direkt
>> XDM till den).
>>
>> 3) Du talar om för din X11-server på din klient (arbetsstation) att
>> när den startar så skall den låta en annan maskin hantera inloggningen
>> via XDM-protokollet. Då behöver du inte en XDM-server på klienten.
>>
>> Det är flexibelt, du kan köra dina virtuella maskiner på din maskin.
>> Nackdelen är att vem som helst kan avlyssna vad du gör på skärmen som
>> sitter på samma nätverk.
>
> Jag vet inte om det framgick eller om det ens har någon betydelse
> för din förklaring eftersom nätverket kan vara inom samma maskin.

Nätverksmässigt så bryr sig OS inte om data kommer från en intern
virtuell bridge eller från en fysisk port.

> Men den lösning jag vill få till är alltså att jag fysiskt bara
> vill ha en hårdvara. Denna ska som grund-OS köra servern (Debian
> stable) som i sin tur kör arbetsdatorn (Debian testing) virtuellt.

Det var så jag förstod det.  Men normalt så kör man bara grafiken
fysiskt på servern i detta fall, om man vill det.  Man kör väldigt
sällan grafikkortet i virtuella maskiner.  Och i så fall bara en.  Men
det är krångligt att få att fungera.  Man använder då vanligen VNC,
som är en virtuell konsol.

> Skärm, tangentbord och mus visar och används för den virtuella
> arbetsdatorn. Hoppas det blev tydligare.

Så du vill ha I/O (tangentbord, råtta och grafikkort) på servern
kontrollerat av din virtuella maskin? (svårt)
Eller via virtuell I/O i den virtuella maskinen via exempelvis VNC
eller så kör du över ditt nät till din arbetsstation, och låter den
X11-servern kontakta din virtuella maskin (med protokollet XDM, X11
Display Manager).

>> Tips kan vara att prova Xnest eller ännu hellre
>
> Här känns som det blev en cliffhanger. Vad mer tänkte du nämna :)

Hm, skrev visst inte klart.  Jag menade xephyr, som är en X11-server
som inte använder grafikkort, utan en annan X11-server istället.

/Jackson


Reply to: