[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: verifiering av filerOn Sat, 31 Dec 2011 15:28:26 +0100
Anton Eliasson <anton.e.92@gmail.com> wrote:

> >>> Jag fick en bra länk från Anton:
> >>> http://www.go2linux.org/linux/2011/01/how-clear-or-drop-cache-buffer-pages-linux-memory-880
> >> Jo, jag såg det.  Men förstår fortfarande inte varför det skulle
> >> vara bättre än att använda sync?
> > Två olika problem.
> >
> För att utveckla: sync skriver innehållet i skrivbuffertarna till
> disk omedelbart. Det påverkar inte läsbuffertarna. |echo 3 > 
> /proc/sys/vm/drop_caches| tömmer läs- och skrivbuffertarna utan att
> ta hänsyn till om innehållet i skrivbuffertarna har skrivits till
> disk eller inte. Det är därför det kommandot måste köras direkt efter
> sync, för att inte information ska gå förlorad. Nu tror jag dock att
> vi jagar upp oss på problem som inte finns, för sannolikt har de
> flesta metoder för filkopiering inbyggda kontroller för att
> säkerställa att rätt information kopieras. Sen finns det ju idéer om
> bitröta i magnetiska lagringsmedier och korruption i
> icke-ECC-internminnen som man kanske vill vara förberedd på.

Jag är tyvärr smärtsamt medveten om att stora filer går sönder. Både
vid kopiering mellan datorer och lokalt.

Jag har sett det tidigare också men med Ubuntu 11.04 blev det riktigt
tydligt. Tyvärr verkar problemet även, om än inte så allvarligt, finnas
också i Mint Debian.

Och varför kör jag då inte vanlig Debian, som kanske fungerar felfritt.
Jo, min hårdvara Asus E35M1-I stöds inte fullt ut av Debian. Så vitt
jag vet.

Gott nytt etc!
/Janne


Reply to: