[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: verifiering av filerStort tack!

Som vanligt bra svar på den här listan!

/Janne


On Thu, 29 Dec 2011 12:29:11 +0100
Anton Eliasson <anton.e.92@gmail.com> wrote:

> Du kan skrota det som finns i buffertminnet för att tvinga systemet
> att läsa om informationen från disk:
> http://www.go2linux.org/linux/2011/01/how-clear-or-drop-cache-buffer-pages-linux-memory-880
> 
> On 2011-12-29 12:25, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> > Hej!
> >
> > Jag håller på och kopierar filer mellan två diskar och använder
> > md5sum för att verifiera att det gick bra.
> >
> > Efter att ha suttit och stirrat på skeendet ett tag inser jag att
> > md5sum kollar data som är buffrat i RAM om det finns tillgängligt,
> > inte resultatet på disk. Mycket snabbt men tämligen poänglöst.
> >
> > Finns det något sätt att tvinga program att läsa från disk istf
> > buffrade data i RAM?
> >
> > /Janne
> >
> >
> 


Reply to: