[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: verifiering av filerDu kan skrota det som finns i buffertminnet för att tvinga systemet att läsa om informationen från disk:
http://www.go2linux.org/linux/2011/01/how-clear-or-drop-cache-buffer-pages-linux-memory-880

On 2011-12-29 12:25, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
Hej!

Jag håller på och kopierar filer mellan två diskar och använder md5sum
för att verifiera att det gick bra.

Efter att ha suttit och stirrat på skeendet ett tag inser jag att
md5sum kollar data som är buffrat i RAM om det finns tillgängligt, inte
resultatet på disk. Mycket snabbt men tämligen poänglöst.

Finns det något sätt att tvinga program att läsa från disk istf
buffrade data i RAM?

/Janne--
Med vänliga hälsningar / Regards
Anton Eliasson


Reply to: