[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian testing

2011/8/4 mattias <mj@mjw.se>
Itne sjutton kan debian squeeze och debian  testing för exempel
sammexistera på samma dator?

Som andra har sagt, det finns sätt att installera vissa packet från testing till stable, alltså wheezy till squeeze. Detta kan fungera med apt-pinning till exemple men jag recommender Debian backports, mycket smidigare. 

Men om du vill har två helt separat operativ system på samma maskin det vill säga squeeze och wheezy en sak du kan göra är att köra en chroot. Använder verktyget schroot vilken är i Debian redan och är jätte lätt att configure. Då kan du har två userlands med en kernel. Det finns andra sätt också som Linux Containers, virtual machines via qemu eller kvm och så vidare.

mvh

Jeremiah
 --
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/000d01cc52d5$bc2cb520$a416e255@mj
--
=============================================
Jeremiah C. Foster
Open Source Technologist
Pelagicore AB
Ekelundsgatan 4, 6tr, SE-411 18 Gothenburg, Sweden
Mobile: +46 (0)730 93 0506
E-Mail: jeremiah.foster@pelagicore.com
=============================================

=== NOTE ===
The information contained in this E-mail message is
intended only for use of the individual or entity
named above. If the reader of this message  is not
the intended recipient, or the employee or agent
responsible to deliver it to the intended recipient,
you are hereby notified that any dissemination,
distribution or copying of this communication is
strictly prohibited.
=============


Reply to: