[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian testingDet bör fungera i dualboot. Jag har ingen egen erfarenhet av detta men kan inte komma på någon anledning till varför det inte skulle fungera.

Med Vänlig Hälsning
Philip Lundqvist

4 aug 2011 kl. 20:38 skrev "mattias" <mj@mjw.se>:

> Itne sjutton kan debian squeeze och debian  testing för exempel
> sammexistera på samma dator?
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: http://lists.debian.org/000d01cc52d5$bc2cb520$a416e255@mj
> 


Reply to: