[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nerladdare för tex svtplay?On 2011-08-06 10:47 +0200, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> Ett sådant program borde inte vara så märkvärdigt att skriva och borde
> alltså redan finnas. Någon som vet?

Jag känner till tre sådana program, varav jag själv skrivit ett...

 * https://raw.github.com/olof/hacks/master/svtplay.pl
 * https://raw.github.com/spaam/svtplay-dl/master/svtplay-dl 
 * https://raw.github.com/trapd00r/utils/master/svtplay

Gemensamt för alla implementationer är att de beror på programmet
rtmpdump.

-- 
 --------------------------------------------------------------- 
|                        Olof Johansson |
|                       http://stdlib.se/ |
|                  {mail,xmpp}: olof@ethup.se |
|                  zibri on Freenode/OFTC/etc |
 --------------------------------------------------------------- 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: