[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nerladdare för tex svtplay?Hej!

Jag har en längre tid saknat ett verktyg för att kunna spara vissa
videosekvenser från nätet. Det mesta går bra att spara med tex Download
Helper. Annat, tex svtplay går inte. Det är väl någon DRM-funktion i
Flash som spökar antar jag.

Eftersom bilden (och ljudet?) kan ses (och höras?) via ett nätverk med
hjälp av tex VNC borde det gå att skapa ett program som sparar det på
disken istället.

Ett sådant program borde inte vara så märkvärdigt att skriva och borde
alltså redan finnas. Någon som vet?

/Janne

PS
    Jag vet mycket väl att program alltid är lättare att skriva om man
    inte behöver göra jobbet själv. Mina kunder anser nästan alltid att
    det är lättare att skriva program till dem än jag gör.
								DS


Reply to: