[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dualboot debian fedorakvn gillar inte min dator
spaligt segt fast min procssor stödjer hårdvaruvirtualisering
mån 2011-07-11 klockan 05:44 +0200 skrev Anders Jackson:
> 2011/7/11 mattias <mj@mjw.se>:
> > går det?
> 
> Det går utmärkt.
> 
> Se "bara" till att du använder grub från en av distributionerna
> (debian) och att den andra (fedora) installerar sin boot-loader/grub
> på samma partition som sin root-partition.  Sedan låter du den grub
> som bootar (debian) välja boota den (debian) eller att boota från den
> andra boot-laddaren (fedoras).
> 
> Dvs låt en distribution boota, och låt den andra distributionens grub
> startas från den första grub.
> 
> Så gjorde jag i vart fall.  Men annars så kan du ju köra de andra
> virtuellt med KVM/QEMU eller VirtualBox.
> 
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> > Archive: [🔎] 1310341450.3947.3.camel@debian">http://lists.debian.org/[🔎] 1310341450.3947.3.camel@debian
> >
> >
> 
> Reply to: