[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dualboot debian fedora2011/7/11 mattias <mj@mjw.se>:
> går det?

Det går utmärkt.

Se "bara" till att du använder grub från en av distributionerna
(debian) och att den andra (fedora) installerar sin boot-loader/grub
på samma partition som sin root-partition.  Sedan låter du den grub
som bootar (debian) välja boota den (debian) eller att boota från den
andra boot-laddaren (fedoras).

Dvs låt en distribution boota, och låt den andra distributionens grub
startas från den första grub.

Så gjorde jag i vart fall.  Men annars så kan du ju köra de andra
virtuellt med KVM/QEMU eller VirtualBox.

> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 1310341450.3947.3.camel@debian">http://lists.debian.org/[🔎] 1310341450.3947.3.camel@debian
>
>


Reply to: