[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: orca not work.

-------- Ursprungligt meddelande --------
Ämne: orca not work.
Datum: Fri, 27 May 2011 19:09:57 +0200
Från: Bardia <bardiazakeri@gmail.com>
Till: orca-list@gnome.org


hello!
I installed ubuntu on my computer has Windows 7 and ubuntu on the machine.
updated ubuntu from 9:10 to 10:04.
everything went well with the update and so.
When I restarted the computer and chose ubuntu and logged so do not talk 
orca.
fixed as I have some vision, I saw the orca screen is on.
went to text mode wrote orca but they came no sound. but ubuntu play 
audio when you log in, and so but I started brltty
how do I get speech with me orca?
To learn
hej!
Jag har installerat ubuntu på min dator har windows 7 och ubuntu på 
maskinen.
uppdaterade från ubuntu 9.10 till 10.04.
allt gick bra med uppdateringen och så.
när jag startade om datorn och valde ubuntu och loggade in så  
pratarinte orca.
fast eftersom jag har lite syn så såg jag orca fönstret är på.
gick i   textläget skrev orca men de kom inget ljud. men ubuntu spelar 
upp ljud när man loggar in och så men fick igång brltty
hur gör jag för att få tal där  me orca ?
vill veta


Reply to: