[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

parttionera datornhej!
jag har  brnt en iso till en skiva me debian gnome  6.
hur kan jag parttionera datorn ?
för vill ha windows 7 kvar  också


Reply to: