[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

linux på extern hårddiskhej!
kan jag installera debian på min externa usbhårddisk ?
och anävnda den som vanligt extern hårddisk med?


Reply to: