[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pulseaudiohar inte testing repos igång
On Fri, 2011-05-13 at 22:16 +0200, Erik "Zeke" Svensson wrote:
> mattias skrev 2011-05-13 22:02:
> > allt ifrån 
> > pulse-audio-module-x11
> > har alla repos för squeeze igång
> > On Fri, 2011-05-13 at 21:45 +0200, Erik "Zeke" Svensson wrote:
> >> mattias skrev 2011-05-13 20:01:
> >>> går inte att installera numer
> >>> broken packages
> >>>
> >>>
> >> Vad är det för trasiga paket? Jag installerade pulseaudio i testing för
> >> ett par veckor sedan utan problem.
> >>
> > 
> > 
> > 
> Provade just att ominstallera pulseaudio utan några problem. Du får
> inget om att det saknas något paket som har "tagits bort" i testing?
> 
> Reply to: