[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pulseaudiomattias skrev 2011-05-13 22:02:
> allt ifrån 
> pulse-audio-module-x11
> har alla repos för squeeze igång
> On Fri, 2011-05-13 at 21:45 +0200, Erik "Zeke" Svensson wrote:
>> mattias skrev 2011-05-13 20:01:
>>> går inte att installera numer
>>> broken packages
>>>
>>>
>> Vad är det för trasiga paket? Jag installerade pulseaudio i testing för
>> ett par veckor sedan utan problem.
>>
> 
> 
> 
Provade just att ominstallera pulseaudio utan några problem. Du får
inget om att det saknas något paket som har "tagits bort" i testing?


Reply to: