[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pulseaudiomattias skrev 2011-05-13 20:52:
ett ljudsystem i linux
On Fri, 2011-05-13 at 20:36 +0200, Bardia wrote:
hej! vad är dendär grejen

okReply to: