[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pulseaudioett ljudsystem i linux
On Fri, 2011-05-13 at 20:36 +0200, Bardia wrote:
> hej! vad är dendär grejen
> 
> Reply to: