[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fw: info om it grejer.synskadades riksförbund.
tänkte för de som är synskdade som finns på listan som vill
delta i denna  mottion  som är me i srf
----- Original Message ----- From: "Martin Bagge / brother" <martin@bagge.nu>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Friday, April 29, 2011 10:24 AM
Subject: Re: Fw: info om it grejer.


On Fri, 29 Apr 2011, Bardia Zakeri wrote:

IT är något som håller på att få en allt större betydelse i våra liv

dagens understatement va?

ville du säga nåt särskilt med det?
vad är SRF?

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Bruce Schneier once decrypted a box of AlphaBits.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org Archive: [🔎] alpine.DEB.2.00.1104291023520.31393@salyut.bsnet.se">http://lists.debian.org/[🔎] alpine.DEB.2.00.1104291023520.31393@salyut.bsnet.seReply to: