[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fw: info om it grejer.
----- Original Message ----- From: "Bardia Zakeri" <bardiazakeri@gmail.com>
To: "Allmänt Snack." <snacka@nikoweb.se>
Sent: Friday, April 29, 2011 10:14 AM
Subject: info om it grejer.


läs
Hej!
Efter som jag anser att IT har varit allt för lågprioriterat i SRF, så
har jag knåpat ihop en motion om just detta. Vill du vara med på den här
motionen så läs igenom och följ instruktionerna nedan. Efter som det är
så kort om tid,  är det nog bara till att take it or leav it. eller
skriva en egen. Deadline sätter jag till 18.00 nu på lördag valborg alltså.

Men vill du vara med, gör så här:
1. Läs igenom motionen nedan och se om det är något för dig.
2. Om så är fallet, skicka ett mail till:
it@masic.se
där du i ämnesraden skriver ditt för och efternamn samt orten där du bor.
3. där efter ska du få en bekräftelse på det du har ställt dig bakom.
Här kommer motionen:

HÖG TID FÖR IT-FRÅGORNA ATT FÅ HÖGSTA PRIORITET!

IT är något som håller på att få en allt större betydelse i våra liv
vare sig vi vill eller inte. För oss synskadade har det inneburit att vi
har fått tillgång till information och tjänster som vi aldrig har haft
tidigare. För att bara ta ett exempel, för 15-år sedan vem trodde då att
man när man mitt i natten blev sugen på att läsa en bok så är det bara
till att slå sig ner vid datorn och ladda ner den från TPB?

Men tyvärr så är inte allt guld och gröna skogar. Utvecklingen går allt
snabbare och snabbare. Inte minns gäller det de s.k. operativsystemen
som sitter i allt från datorer till mobiltelefoner. Exempel på sådana är
IOS som finns i Iphone, eller Android som många har hört talas om, och
Windows som nog de flesta av oss använder i våra datorer till dagligt bruk.

Problemet är att när det tidigare kom ett nytt operativsystem vart 8-10
år så kommer det nu mera uppdateringar två gånger om året i vissa fall.
Det innebär att de företag som hittills har försätt oss med skärmläsare
och någorlunda sätt till att vi kan följa med, kommer att få det väldigt
tufft att fixa det i framtiden.

Det är verkligen hög tid för SRF att ta dessa frågor på allvar. Under
nästa kongressperiod borde man bland annat jobba för en lagstiftning som
ålägger utvecklarna att se till att deras produkter är tillgängliga från
början.

Datorer och mobiltelefoner håller långsamt på att smälta samman, vilket
innebär att i framtiden så kommer inte den bärbara datorn/surfplattan
att vara förinstallerad med Windows så som vi har varit vana vid. Det
kommer finnas en hel del system som stenhårt konkurrerar med varandra.
Av säkerhetsskäl blir myndigheter och företag tvungna att uppgradera
allt oftare, vilket kan leda till att synskadade inte kan arbeta där,
eller förlorar jobbet pga. att it-systemet inte går att anpassa.

För våra bröder och systrar i t.ex. Afrika, Asien och Latinamerika har
ju inte den lyxen att kunna anskaffa skärmläsare till sin dator/telefon.
Så om vi nu menar allvar med solidaritet, är det de bästa bistånd vi kan
ge dem på lång sikt, att arbeta för tillgängliga produkter redan från
fabriken. Apple är ju ett företag som faktiskt har bevisat att det är
möjligt och som bekant är ju det företaget allt annat en olönsamt.

Därför yrkar vi på följande:

Att SRF under nästa kongressperiod prioriterar IT-tillgängligheten men
även konsumentprodukter så som hemmabio och tv m.m., samt arbetar för en
lag på nationell och internationell nivå som då borde ålägga
producenterna att göra sina produkter tillgängliga för synskadade.

Att SRF tillsätter en grupp som verkligen har bra kunskaper om IT-frågor
och vad som sker. Och som på olika sätt får till uppgift att bevaka
detta genom bl.a. uppvaktningar och debatter i forum av vikt. diskuteras.

Att arbeta för att hemsidor som kan sägas ha ett nationellt intresse
blir tillgängliga. T.ex. SJ m.fl.

Och sist men kanske ändå det viktigaste bilda opinion i dessa frågor.


Alexander
Reply to: